lunes, 25 de mayo de 2009

Convergència Democràtica de la Franja se adhiere a la Plataforma unitaria contra la autopista eléctrica

Hoy mismo hemos recibido la adhesión de Convergència Democràtica de la Franja, que se une a nuestra Plataforma asumiendo nuestros principios tal como expresa la carta que nos han enviado al efecto y que reproducimos a continuación.
Desde aquí nuestro agradecimiento a los nuevos compañeros que con su adhesión fortalecen nuestra lucha contra la Autopista Eléctrica Monzón-Isona.

Avui mateix hem rebut l'adhesió de Convergència Democràtica de la Franja, que s'uneix a la nostra Plataforma assumint els nostres principis tal com expressa la carta que ens han enviat a aquest efecte i que reproduïm a continuació.
Des d'aquí el nostre agraïment als nous companys que amb la seva adhesió enforteixen la nostra lluita contra l'Autopista Elèctrica Montsó-Isona.Benvolguts membres de la Plataforma,
Segons acord del Comitè Executiu de Convergència Democràtica de la Franja, el nostre partit s’adhereix a la "Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica Montsó -Isona” i rebutja la instal·lació d’aquesta línia elèctrica que ja en el seu dia fou rebutjada pels tribunals de justícia competents.

Convergència Democràtica de la Franja creu que aquest projecte suposa un nou greuge per als habitants de la Ribagorça, ja que diferents informes denuncien les afeccions en el turisme i en el patrimoni paisatgístic, a més a més en les persones i els cultius.
Convergència Democràtica de la Franja denúncia que el Govern d’Aragó i les Corts d’Aragó hagin respost tímidament davant la nova Autopista Elèctrica que vol fer passar els seus cables per damunt de llogarets com La Pobla del Món, Pueyo de Marguillén o Torres del Obispo, incomplint la normativa europea, a més de les immediacions dels nuclis de Benavarri, Lluçars o dels conjunts històrics-artístics com Montanyana o el Castell de Mur.
CDF creu que aquesta autopista elèctrica suposaria un nou perjudici al territori i recorda que tota la conca del Noguera Ribagorça es troba, des de fa quasi trenta anys, hiperregularitzada pels diferents embassaments que serveixen per abastir d’aigua i llum a altres àrees. Per aquests motius CDF creu que aquesta nova construcció sols portarà problemes a la comarca i insta als Ministeris competents de l’Estat Espanyol i als diferents ens de la Unió Europea a què rebutgin un projecte insostenible en un àrea d’un alt valor paisatgístic i mediambiental i escassament poblada. Finalment, CDF demana a la gent del territori que participin activament en els actes de Plataforma a favor del seu futur, del nostre futur, a favor del desenvolupament sostenible del territori.No hay comentarios:

Publicar un comentario