.

lunes, 20 de marzo de 2023

Xerrada informativa: Macro Centrals Solars al Pallars (Tremp, Epicentre, sábado 25 de marzo, 18:00 h.)

 
Os convocamos el próximo sábado 25 de marzo, a las 18:00 horas, en el Epicentre de Tremp, a una nueva charla informativa sobre los megaproyectos de centrales fotovoltaicas que amenazan al Pallars Jussà, coorganizada con Salvem Lo Pallars.
Queremos que esta charla tenga también carácter de asamblea, de manera que, además de informar sobre el estado de los proyectos, se debatirá y se decidirá sobre las posibles acciones a llevar a cabo en defensa del territorio.
No faltéis, nos jugamos nuestro futuro.

Us convoquem el proper dissabte 25 de març, a les 18.00 hores, a l'Epicentre de Tremp, a una nova xerrada informativa sobre els megaprojectes de centrals fotovoltaiques que amenacen el Pallars Jussà, coorganitzada amb Salvem Lo Pallars.
Volem que aquesta xerrada tingui també caràcter d‟assemblea, de manera que, a més d‟informar sobre l‟estat dels projectes, es debatrà i es decidirà sobre les possibles accions a dur a terme en defensa del territori.
No falteu, ens juguem el nostre futur.

domingo, 19 de marzo de 2023

La 'Plataforma 13 de Marzo: Aragón por la racionalidad energética' convoca una nueva manifestación en Zaragoza el domingo 16 de abril bajo el lema Aragón SÍ, pero NO así. Renovables Sin Especulación

Cuando ya ha pasado un año desde la histórica manifestación celebrada el 13 de marzo de 2022 en Zaragoza, nada ha cambiado, sino en todo caso a peor, por lo que, buscando una fecha cercana al Día de Aragón y a las ya cercanas elecciones municipales y autonómicas, las plataformas que entonces convocamos a la ciudadanía, ahora reunidas en la Plataforma 13 de marzo: Aragón por la racionalidad energética, volvemos a convocaros para exigir en las calles de Zaragoza una transición energética y ecológica real y no la avalancha extractivista y especulativa que estamos padeciendo.
Os dejamos con la nota de prensa en la que se explican los motivos que nos llevan de nuevo a manifestarnos.

 
Quan ja ha passat un any des de la històrica manifestació celebrada el 13 de març de 2022 a Saragossa, res no ha canviat, sinó en tot cas a pitjor, per la qual cosa, buscant una data propera al Dia d'Aragó i a les ja properes eleccions municipals i autonòmiques, les plataformes que aleshores vam convocar a la ciutadania, ara reunides a la Plataforma 13 de març: Aragó per la racionalitat energètica, tornem a convocar-vos per exigir als carrers de Saragossa una transició energètica i ecològica real i no l'allau extractivista i especulativa que estem patint.
Us deixem amb la nota de premsa on s'expliquen els motius que ens porten de nou a manifestar-nos.

La Comissió d'Acció Climàtica del Parlament de Catalunya aprueba una propuesta de resolución de la Coordinadora NO A LA MAT en contra de los megaproyectos que amenazan con destruir el país

El pasado miércoles 15 de marzo, convocadas por la Coordinadora No a la MAT Catalunya, de la que forma parte nuestra plataforma, se llevó a cabo, a partir de las 14:30 horas, un encuentro de todas las plataformas antiMAT y una concentración ante el Parlament de Catalunya, tras la cual, a las 15:30 horas, se desarrolló en el interior del Parlament una rueda de prensa y la aprobación de la propuesta de resolución que se había presentado.
Como podéis ver en las fotos que acompañan el post, un grupo de compañeros del Pallars Jussà estuvo presente en el acto, junto con nuestras camisetas que usaron miembros de diversas plataformas hermanas.
Nos congratulamos del resultado de la acción, que esperamos y deseamos que suponga un freno a la avalancha de megaproyectos que se ciernen sobre todos nuestros territorios. 

 
Dimecres passat 15 de març, convocades per la Coordinadora No a la MAT Catalunya, de la qual forma part la nostra plataforma, es va dur a terme, a partir de les 14:30 hores, una trobada de totes les plataformes antiMAT i una concentració davant del Parlament de Catalunya, després de la qual, a les 15:30 hores, es va desenvolupar a l'interior del Parlament una roda de premsa i l'aprovació de la proposta de resolució que s'havia presentat.
Com podeu veure a les fotos que acompanyen el post, un grup de companys del Pallars Jussà va estar present a l'acte, juntament amb les nostres samarretes que van fer servir membres de diverses plataformes germanes.
Ens congratulem del resultat de l'acció, que esperem i desitgem que suposi un fre a l'allau de megaprojectes que planen sobre tots els nostres territoris.

viernes, 10 de marzo de 2023

Els posicionaments dels macroprojectes

*Os ofrecemos a continuación el escrito de una compañera del Pallars Jussà, que denuncia y explica con todo detalle y claridad las circunstancias que rodearon la reunión informativa que llevamos a cabo el pasado 8 de febrero en el Bar Miami de Isona.

*Us oferim tot seguit l'escrit d'una companya del Pallars Jussà, que denuncia i explica amb tot detall i claredat les circumstàncies que van envoltar la reunió informativa que vam dur a terme el 8 de febrer passat al Bar Miami d'Isona. 

 
ELS POSICIONAMENTS DELS MACROPROJECTES

Tota acció —o la falta d’ella— en el context de crisis energètica, climàtica i social en el que estem és un posicionament polític.
Això, després dels esdeveniments ocorreguts al poble d’Isona les darreres setmanes referent a als macroprojectes de plaques solars, creiem que és quelcom que hem denunciar públicament.
A finals de desembre, a través de veïnatge del poble, diverses de nosaltres ens vam assabentar que s’estava convocant una reunió en un espai públic i de gestió municipal —el Cafè Modern— "exclusivament per persones propietàries de les finques", amb l’objectiu d’informar sobre el projecte de parc fotovoltaic del Pallars Jussà "El tossal" a càrrec de l’empresa Forestalia. Fins aquí, podríem al·legar l’incongruent procediment a través del qual diverses persones van rebre missatges als seus números de Whatsapp privats, sense haver-los-hi facilitat a la companyia prèviament. Per tant, el dret de la protecció de dades en algun punt va ser vulnerada.
Tot i així, aquesta i d’altres irregularitats no són les que ens porten avui a escriure aquestes línies.
Llavors, de cara a la reunió que es va dur a terme el 13 de desembre des de la part empresarial, vam creure convenient poder repartir, a la sortida, uns fulletons tot convocant a una altra reunió on oferir altres punts de vista.
Al cap de pocs minuts d’arribar a la porta del cafè Modern ens vam trobar amb els Mossos d’Esquadra que van acabar identificant a algunes persones allà presents. Fet que porta a preguntar-nos qui va requerir la presencia policial en un acte com aquell i sent que només hi havia persones fora, amb fulletons a les mans.
Després, passades les festes, vam aconseguir tancar una data, el dia 8 de febrer, amb l’Ester Sancho (advocada treballadora en el bufet de Simeó Miquel), Jaume Pedrós (Unió de Pagesos) i Josep Durany (Comunitat de regants) com a ponents per a la xerrada que volíem oferir. Sent aquestes, veus diverses per compartir d’altres experiències i punts de vista crítics sobre els projectes de parcs solars al aquests i a d’altres territoris.
Es va demanar la mateixa sala pública del cafè Modern –el dia 28 de gener— amb el procediment regulat d’una instància a l’ajuntament. Tot i això, no va ser fins el dia 3 de febrer —5 dies abans de la data convocada— que ens van comunicar a través d’una trucada, que no seria possible deixar-nos aquella sala ja que estava reservada per una altra entitat. Com a alternativa ens van oferir una sala sobre el consultori mèdic, un lloc més petit, menys cèntric, amagat a un 1r pis i que cap de nosaltres coneixia. Vam decidir que no volíem conformar-nos amb aquella proposta que ens desplaçava i que pretenia boicotejar l’acte i invisibilitzar-lo. Finalment es va valorar fer-ho en un dels establiments bar del carrer principal d’Isona, al costat del Modern, el Miami.
El dia de la reunió, abans de començar la xerrada, ens vam acostar a la sala del Modern, que, sorprenentment, estava buida i tancada. Quina és la intenció doncs de l’ajuntament? A què està jugant? Perquè una institució pública cedeix les seves instal·lacions a una empresa privada i no a una associació quan ambdues estan parlant de la mateixa temàtica des d’interessos i posicionaments divergents? Estan prenent partit en el debat de manera mesquina i jugant cartes de manera bruta. Les excuses no ens valen i sabem que només volen dissimular una postura que es decanta per afavorir un model de gestió energètica al servei del mercat i no del municipi i respectuosa amb el territori i les persones que hi habitem.
La aposta política partidista sabem on es posiciona, però algunes hem dit prou i hem obert el camp al debat social, comú, sabent que ens hi va la vida.

martes, 28 de febrero de 2023

ALERTA EN EL PALLARS JUSSÀ: se presentan 2 nuevos megaproyectos de pseudorrenovables en Castell de Mur y entre Talarn y Tremp. Este viernes 3 de marzo a las 18 h. asamblea no presencial de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica

En estos últimos días se han presentado para ser sometidos a información pública dos nuevos megaproyectos fotovoltaicos (pseudorrenovables o SiNRER*) en el Pallars Jussà, el denominado PSFV Morellols, de 49,994 MW de potencia y una superfície de 71,20 hectáreas, en el término municipal de Castell de Mur, y el denominado El Juncar, de 50 MW de potencia y 76,5 hectáreas, en los términos municipales de Talarn y Tremp (véanse: https://www.pallarsdigital.cat/noticia/17963/projecten-nou-parc-solar-71-hectarees-castell-de-mur y https://www.pallarsdigital.cat/noticia/17936/surt-a-informacio-publica-un-gran-parc-solar-entre-talarn-i-tremp).
Podéis ampliar la información, que publicamos estos pasados días en nuestro grupo de Facebook, en el perfil de la plataforma hermana Salvem Lo Pallars, del cual tomamos las siguientes imágenes, que muestran la enorme ocupación y afectación al territorio que generarían estos megaproyectos (según sus respectivos anteproyectos).
Desde Salvem Lo Pallars, se solicita apoyo, que está siendo ya masivo, suscribiendo su Manifest en contra del macro projecte de 700ha de plaques solars al Pallars Jussà.

*Usamos el término "pseudorrenovables" o "SiNRER" porque consideramos imprescindible llamar a las cosas por su nombre para no caer en la "falacia de las renovables", que denuncia y analiza muy acertadamente este artículo de Manuel Casal Lodeiro, cuya lectura recomendamos vivamente: https://ctxt.es/es/20230201/Firmas/42197/
 
El Juncar, entre Talarn y Tremp. Haced clic en la imagen para ampliarla.

Els Morellols, en Castell de Mur.  Haced clic en la imagen para ampliarla.
 
Nuestros compañeros y compañeras del Pallars Jussà se reúnen mañana con Salvem Lo Pallars para diseñar la estrategia, en todos los ámbitos, con la que hacer frente a esta nueva y masiva amenaza sobre el territorio, que es una muestra de la más absoluta irracionalidad energética.
Por nuestra parte, la alerta coincide en el tiempo con nuestra próxima asamblea, que tendrá lugar este próximo viernes 3 de marzo a las 18 h. y que, como la anterior, será no presencial y se llevará a cabo mediante la aplicación Zoom (daremos las claves de acceso, como siempre, a través de nuestro Grupo de Google, al que puedes sumarte solicitándolo a nuestro correo electrónico noalamatmonzonisona@gmail.com).
Obviamente, el asunto que nos ocupa tendrá un lugar fundamental en esta próxima asamblea. No obstante, para mayor información sobre los temas que venimos tratando en nuestras anteriores reuniones, os dirigimos a la convocatoria de la del pasado mes de febrero, cuyo tema central fue la organización de la reunión informativa del pasado 8 de febrero en el Bar Miami de Isona.
Por ello, recogemos también a continuación el acta de la asamblea celebrada en Tremp el pasado 15 de febrero por nuestros compañeros y compañeras del Pallars Jussà, que explica las lamentables circunstancias que rodearon la citada reunión informativa (véanse también los posts anteriores), y que reviste gran interés por la información obtenida sobre los más que ambiguos contratos de arrendamiento que ofrece Forestalia, que se resume en el último punto.
   
 
En aquests darrers dies s'han presentat per ser sotmesos a informació pública dos nous megaprojectes fotovoltaics (pseudorrenovables o SiNRER*) al Pallars Jussà, el denominat PSFV Morellols, de 49,994 MW de potència i una superfície de 71,20 hectàrees, al terme municipal de Castell de Mur, i el denominat El Juncar, de 50 MW de potència i 76,5 hectàrees, als termes municipals de Talarn i Tremp (vegeu: https://www.pallarsdigital.cat/noticia/17963/projecten-nou-parc-solar-71-hectarees-castell-de-mur i https://www.pallarsdigital.cat/noticia/17936/surt-a-informacio-publica-un-gran-parc-solar-entre-talarn-i-tremp).
Podeu ampliar la informació, que publiquem aquests dies al nostre grup de Facebook, al perfil de la plataforma germana Salvem Lo Pallars, del qual prenem les imatges (veure més amunt), que mostren l'enorme ocupació i afectació al territori que generarien aquests megaprojectes (segons els seus respectius avantprojectes).
Des de Salvem Lo Pallars, se sol·licita suport, que ja és massiu, subscrivint el seu Manifest en contra del macro projecte de 700ha de plaques solars al Pallars Jussà.
 
*Usem el terme "pseudorrenovables" o "SiNRER" perquè considerem imprescindible cridar les coses pel seu nom per no caure en la "fal·làcia de les renovables", que denuncia i analitza molt encertadament aquest article de Manuel Casal Lodeiro, la lectura del qual recomanem vivament : https://ctxt.es/es/20230201/Firmas/42197/
 
Els nostres companys i companyes del Pallars Jussà es reuneixen demà amb Salvem Lo Pallars per dissenyar l'estratègia, en tots els àmbits, per fer front a aquesta nova i massiva amenaça sobre el territori, que és una mostra de la més absoluta irracionalitat energètica.
Per part nostra, l'alerta coincideix en el temps amb la nostra propera assemblea, que tindrà lloc aquest proper divendres 3 de març a les 18 h. i que, com l'anterior, serà no presencial i es durà a terme mitjançant l'aplicació Zoom (donarem les claus d'accés, com sempre, a través del nostre Grup de Google, al qual et pots sumar sol·licitant-ho al nostre correu electrònic noalamatmonzonisona@gmail.com).
Òbviament, l'assumpte que ens ocupa tindrà un lloc fonamental en aquesta propera assemblea. No obstant això, per a més informació sobre els temes que venim tractant a les nostres anteriors reunions, us dirigim a la convocatòria de la del passat mes de febrer, el tema central de la qual va ser l'organització de la reunió informativa del passat 8 de febrer al Bar Miami de Isona.
Per això, recollim també (veure més amunt) l'acta de l'assemblea celebrada a Tremp el 15 de febrer passat pels nostres companys i companyes del Pallars Jussà, que explica les lamentables circumstàncies que van envoltar la reunió informativa esmentada (vegeu també els posts anteriors), i que revesteix gran interès per la informació obtinguda sobre els més que ambigus contractes d'arrendament que ofereix Forestalia, que es resumeix a l'últim punt.

Un país en venda, por J. Feria


S'ha acabat el carnaval. Ja es treuen caretes i disfresses, ja comença el circ. Amb la vella cantarella de que cal fer amb urgència la necessària transició energètica, amb la grollera excusa de que ens està obligant la directiva europea d’energia, i de que els terminis finalitzen abans del 2030. 
Un cop més ens toca ballar amb els interessos imponderables de les grans corporacions i ser el boc expiatori per a la voracitat sense límits d'alguns. Ens exigeixen que siguem les víctimes submises d'aquesta Transacció Energètica especulativa en benefici de la gran metròpoli, insaciable de recursos, que ens condemna a ser una colònia, amb l'explicita cooperació d'alguns professionals de la política servil al dictat dels seus amos. Per descomptat que la urgència només és una pantalla que tapa la seva cobdícia infinita. És absolutament fals que el que ens proposen sigui l’únic camí. Un altre model no només és possible i necessari, sinó que s'està posant en marxa a tot Europa: les comunitats energètiques de caràcter social i cooperativista són un fet consolidat i subvencionat a Alemanya, Holanda, França, Bèlgica, etc. 
Si amb el franquisme ens van arruïnar i buidar el país, amb aquesta democràcia de paper cartó fan tanatoris, cementiris i s'embutxaquen les engrunes que els ofereixen els voltors financers. De pressa i corrent ens porten a l'escorxador, destrueixen els camps i els mitjans de vida, acaben de buidar els pobles i ens expulsen d'aquest país, sense miraments ni remordiments. Al mes de maig ens prometran el setè cel, però només veurem un negre infern.
Ha arribat l'hora de dir ben alt i clar, ja n'hi ha prou!. De caciquismes, de mentides i d'amenaces, farts estem de falses promeses, de belles paraules, que s'emporta el vent. Només el poble salva el poble. TOTS A UNA!. No volem Tanatoris bonics ni grans cementiris, volem un País Lliure de servituds, per un País Sobirà, volem decidir com viure, qui ser.
Per un Pallars per a totes i tots, no al neocolonialisme economicista d'un capitalisme depravat. Posem a totes les finestres i balcons crespons negres, sortim al carrer i cridem ben fort el nom dels nostres botxins i del seu seguici.

Un brindis al sol, por J. Feria

Dóna la trista impressió que algunes persones s’han embriagat amb el poder, i confonen els interessos individuals amb els interessos públics, aprofitant la seva posició institucional per imposar criteris economicistes corporatius.
Aquest és el cas d’un ajuntament presidit per algú que no entén ni vol saber res del que són els deures i els drets, que no té escrúpols i s’amaga rere el seu càrrec per “Fer un brindis al sol” e ignorar a gran part del que diu representar. Passant-se per “L’Arc del Triomf” el drets col·lectius, posant lo privat per sobre del conjunt de la societat, modificant normes d’ús comunal per fer-les servir al seu gust, bloquejant iniciatives i propostes, i silenciant qualsevol oposició o discrepància.
Per una banda fa de mediadora d’una empresa promotora de parcs solars, la qual s’amaga rere un conegut Fons d’inversió, especialista en acaparar mercats energètics per exclusivament especular i controlar preus... Posa pals a les rodes a iniciatives socials, de caràcter cooperatiu, que preserven la riquesa i manera de viure del camp i el seu entorn. És penós veure com el concepte democràcia és vulnerat, violat i degradat en favor d’unes empreses que no estimen ni treballen la terra, pressionant i amenaçant a més a pagesos i ciutadans.
Quin país volem? Quin valors es defensen? Res de renovable hi ha en aquest model de gestió producció i consum, la mateixa barbàrie en nom d’un progrés, per grans corporacions financeres. Tenim dret a decidir com volem viure i com volem organitzar la nostra vida. Una vegada més se’ns ha negat la sal i l’aigua, una vegada més som víctimes de la cobdícia, de la prepotència i de la vanitat.
Si us plau, baixi del seu pedestal, escolti a tothom, no condemni al camp i a la pagesia a una mort segura. 
Fora “voltors” de la nostra terra...

Carta a una alcaldessa...

jueves, 9 de febrero de 2023

Éxito de la reunión informativa realizada ayer en el bar Miami de IsonaEn la reunión informativa que llevamos a cabo ayer, 8 de febrero, en el bar Miami de Isona, asistieron unas cuarenta personas, propietarios de tierras y vecinos. Participaron como ponentes Esther Sancho, abogada del despacho de Simeó Miquel, Jaume Pedrós, técnico de Unió de Pagesos, i Josep Durany, pagés y presidente de la Comunitat de Regants.
Esther informó sobre los contratos que se están ofreciendo a los propietarios de tierras, en los que dijo que se aprecian varias ambigüedades, que, en cualquier caso, perjudican siempre a los propietarios; también informó de las posibilidades de presentar oposición y que no recomendaba para nada firmar estos contratos mientras no se aclarasen dichas ambigüedades.
Josep explicó qué medidas tomarán los regantes con las tierras que tengan placas, y nos hizo ver cómo puede afectar todo ello en futuros impuestos que pueden aparecer.
Jaume nos habló de ejemplos de otras comunidades e hizo también una comparación con otros países, además de cómo se puede utilizar este sistema energético de una forma más eficiente y con menos impacto.
Las preguntas fueron muchas y resultaron muy clarificadoras para los asistentes.
Damos las gracias a los ponentes por su presencia y a la propietaria del bar Miami por la gentileza de cedernos su local tras habérnoslo negado a última hora el Ayuntamiento de Isona (véanse los posts anteriores), en un claro intento de boicotear el acto (de hecho, comprobamos que el local municipal que nos negaron estaba cerrado y sin ninguna actividad en su interior).
 


A la reunió informativa que vam fer ahir, 8 de febrer, al bar Miami d'Isona, van assistir-hi unes quaranta persones, propietaris de terres i veïns. Van participar com a ponents Esther Sancho, advocada del despatx de Simeó Miquel, Jaume Pedrós, tècnic d'Unió de Pagesos, i Josep Durany, pagès i president de la Comunitat de Regants.
Esther va informar sobre els contractes que s'estan oferint als propietaris de terres, en què va dir que s'aprecien diverses ambigüitats, que, en qualsevol cas, perjudiquen sempre els propietaris; també va informar de les possibilitats de presentar oposició i que no recomanava per res signar aquests contractes mentre no s'aclarissin aquestes ambigüitats.
Josep va explicar quines mesures prendran els regants amb les terres que tinguen plaques, i ens va fer veure com pot afectar tot això en futurs impostos que poden aparèixer.
Jaume ens va parlar d'exemples d'altres comunitats i també va fer una comparació amb altres països, a més de com es pot utilitzar aquest sistema energètic d'una manera més eficient i amb menys impacte.
Les preguntes van ser moltes i van resultar molt aclaridores per als assistents.
Donem les gràcies als ponents per la seva presència ia la propietària del bar Miami per la gentilesa de cedir-nos el seu local després d'haver-nos-ho negat a última hora l'Ajuntament d'Isona (vegeu els posts anteriors), en un clar intent de boicotejar l'acte (de fet, vam comprovar que el local municipal que ens van negar estava tancat i sense cap activitat al seu interior).


martes, 7 de febrero de 2023

Reunión informativa: miércoles 8 de febrero, 19 h., Isona. ¡ATENCIÓN! Nuevo cambio de lugar: Bar MIAMI (c/ Sant Jaume, 5, ISONA). Disculpad, por favor, las molestias.

Haced clic en la imagen para ampliarla.
 
Nos apresuramos a informaros de que, una vez comprobado que la sala que nos ofrecía el Ajuntament de Isona (véase el post anterior) tiene un aforo máximo de 20 personas, hemos decidido cambiar la ubicación, gracias a la gentileza de su propietaria, al Bar MIAMI (c/ Sant Jaume, 5, ISONA), donde podremos acoger a más de una treintena.
Disculpad las molestias y la premura en informar. Está claro que no somos Forestalia, si no, seguro que no tendríamos que sortear tantos obstáculos (para que entendáis las circunstancias, os rogamos que leáis el post anterior, que mantenemos precisamente para ello).
 
Ens afanyem a informar-vos que, un cop comprovat que la sala que ens oferia l'Ajuntament d'Isona (vegeu el post anterior) té un aforament màxim de 20 persones, hem decidit canviar la ubicació, gràcies a la gentilesa de la seva propietària, al Bar MIAMI (c/ Sant Jaume, 5, ISONA), on podrem acollir més d'una trentena.
Disculpeu les molèsties i la pressa a informar. És clar que no som Forestalia, sinó, segur que no hauríem de sortejar tants obstacles (perquè entengueu les circumstàncies, us preguem que llegiu el post anterior, que mantenim precisament per això).

domingo, 5 de febrero de 2023

Reunión informativa: miércoles 8 de febrero, 19 h., Isona. ¡ATENCIÓN! Cambio de lugar: en el Aula didàctica, c/ Doctor Puigvert, 7, Isona (consultori mèdic)

Haced clic en la imagen para ampliarla.
 

Como podéis ver en el cartel que encabeza estas líneas, nos hemos visto obligados a cambiar el lugar inicialmente reservado para la charla informativa convocada en Isona el próximo miércoles 8 de febrero, de la cual ya os habíamos informado el pasado miércoles. Para entender lo sucedido os lo explicamos punto por punto, desde el momento en que consideramos necesaria esta charla:
Todo empezó el pasado mes de diciembre; nos enteramos de que Forestalia había convocado una reunión en Isona dirigida exclusivamente a pageses propietarios en el Salón de Actos del Cafè Modern de Isona. Nuestra Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica y Salvem Lo Pallars acudimos a la salida del acto para darles a los propietarios una invitación a otra reunión para que nos escuchasen también a nosotros y conociesen nuestros argumentos contra las mega centrales fotovoltaicas proyectadas por Forestalia. Así lo hicimos, a pesar de que los mossos d’escuadra pararon e identificaron a tres de nuestros compañeros.
A partir de ese momento comenzamos a hablar con nuestro abogado, Simeó Miquel, y dos ponentes más para preparar la citada charla informativa. Conseguimos un contrato de Forestalia para que fuera estudiado y analizado por los expertos, que nos confirmaron que podían coincidir todos el 8 de febrero. Así pues, el 27 de enero, por vía telemática, se solicitó al Ajuntament de Isona el uso de la misma sala que había usado Forestalia para su reunión, y ese mismo día recibimos el registro de entrada de nuestra solicitud. Posteriormente, se envió otro correo al Ajuntament pidiendo una modificación en el horario del acto. Con todo ello, el pasado 2 de febrero hicimos una reunión para preparar el acto y distribuimos ya los carteles anunciadores, por redes y en papel, indicando que el lugar sería el Salón de Actos del Cafè Modern.
Sin embargo, el 3 de febrero recibimos una llamada de un empleado del Ajuntament de Isona (primera comunicación desde que enviamos la solicitud), que nos comunicaba que la alcaldesa le había dicho que nos llamase para que cambiásemos la fecha del acto por tener la sala ocupada ese día. Le dijimos que era imposible hacerlo otro día, quejándonos de que no nos hubieran avisado antes. Nos ofrecieron entonces otra sala más pequeña, la que ahora figura en el cartel, y como no nos dejaban más opciones tuvimos que aceptar el cambio.
Como os podéis imaginar, comunicamos el cambio a todo el mundo inmediatamente puesto que los carteles ya habían sido distribuidos, faltaban solo 5 días para la reunión y consideramos que lo mejor sería seguir con nuestro plan. Así pues, además de informaros ahora en este medio y en nuestras redes sociales, para más seguridad uno de nuestros compañeros estará en la puerta del Cafè Modern el próximo miércoles para informar a quienes no conozcan el cambio de lugar de la nueva ubicación, que os recordamos que es: AULA DIDÀCTICA (edifici del consultori mèdic), Carrer Dr. Puigvert, 7, 1ª planta, ISONA.
En cuanto a los objetivos de esta charla informativa, os recordamos que está dirigida a informar a los propietarios de terrenos sobre temas legales y, en particular, sobre las trampas que se ocultan en los contratos, pero también nos dirigiremos a todas las personas que estimamos nuestras tierras y nuestros paisajes y queremos luchar por una energía limpia y realmente sostenible.
Esperemos no encontrarnos con más palos en las ruedas, pero, si nos los ponen, los volveremos a quitar.

 

Haced clic en la imagen para ampliarla.

Com podeu veure al cartell que encapçala aquestes línies, ens hem vist obligats a canviar el lloc inicialment reservat per a la xerrada informativa convocada a Isona el proper dimecres 8 de febrer, de la qual ja us havíem informat dimecres passat. Per entendre el que ha passat us ho expliquem punt per punt, des del moment en què vam considerar necessària aquesta xerrada:
Tot va començar el mes de desembre passat; ens vam assabentar que Forestàlia havia convocat una reunió a Isona adreçada exclusivament a pagesos propietaris al Saló d'Actes del Cafè Modern d'Isona. La nostra Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica i Salvem Lo Pallars vam acudir a la sortida de l'acte per donar als propietaris una invitació a una altra reunió perquè ens escoltessin també a nosaltres i coneguessin els nostres arguments contra les mega centrals fotovoltaiques projectades per Forestàlia. Així ho vam fer, tot i que els mossos d'esquadra van parar i van identificar tres dels nostres companys.
A partir d'aquell moment vam començar a parlar amb el nostre advocat, Simeó Miquel, i dos ponents més per preparar aquesta xerrada informativa. Vam aconseguir un contracte de Forestàlia perquè fos estudiat i analitzat pels experts, que ens van confirmar que podien coincidir tots el 8 de febrer. Així doncs, el 27 de gener, per via telemàtica, es va sol·licitar a l'Ajuntament d'Isona l'ús de la mateixa sala que havia fet servir Forestalia per a la reunió, i aquell mateix dia vam rebre el registre d'entrada de la nostra sol·licitud. Posteriorment, es va enviar un altre correu a l'Ajuntament demanant una modificació en l'horari de l'acte. Amb tot això, el 2 de febrer passat vam fer una reunió per preparar l'acte i vam distribuir ja els cartells anunciadors, per xarxes i en paper, indicant que el lloc seria el Saló d'Actes del Cafè Modern.
Tot i això, el 3 de febrer vam rebre una trucada d'un empleat de l'Ajuntament d'Isona (primera comunicació des que vam enviar la sol·licitud), que ens comunicava que l'alcaldessa li havia dit que ens truqués perquè canviéssim la data de l'acte per tenir la sala ocupada aquell dia. Li vam dir que era impossible fer-ho un altre dia, queixant-nos que no ens haguessin avisat abans. Ens van oferir llavors una altra sala més petita, la que ara figura al cartell, i com que no ens deixaven més opcions vam haver d'acceptar el canvi.
Com us podeu imaginar, vam comunicar el canvi a tothom immediatament ja que els cartells ja havien estat distribuïts, faltaven només 5 dies per a la reunió i vam considerar que el millor seria seguir amb el nostre pla. Així doncs, a més d'informar-vos ara en aquest mitjà i a les nostres xarxes socials, per a més seguretat un dels nostres companys estarà a la porta del Cafè Modern dimecres que ve per informar els qui no coneguin el canvi de lloc de la nova ubicació, que us recordem que és: AULA DIDÀCTICA (edifici del consultori mèdic), Carrer Dr. Puigvert, 7, 1ª planta, ISONA.
Pel que fa als objectius d'aquesta xerrada informativa, us recordem que està dirigida a informar els propietaris de terrenys sobre temes legals i, en particular, sobre les trampes que s'oculten als contractes, però també ens dirigirem a totes les persones que estimem les nostres terres i els nostres paisatges i volem lluitar per una energia neta i realment sostenible.
Esperem no trobar-nos amb més pals a les rodes, però, si ens els posen, els tornarem a treure.

miércoles, 1 de febrero de 2023

Asamblea no presencial de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica: viernes 3 de febrero, 18 h.

Tal como acordamos en nuestra asamblea del pasado mes de enero, la correspondiente a este mes se llevará a cabo de manera telemática / no presencial este próximo viernes 3 de febrero a las 18 horas. Las claves de acceso a la videoconferencia, para la que usaremos la aplicación ZOOM se han publicado ya en nuestro Grupo de Google: (si no formas parte de él, solicítanos acceso o pídenos las citadas claves a noalamatmonzonisona@gmail.com).

En la asamblea de este viernes volveremos a tratar de los temas y asuntos que tenemos abiertos o en desarrollo. A continuación os informamos de los acuerdos alcanzados en enero, algunos de los cuales se han venido desarrollando en estas semanas previas, por lo que os añadimos a este resumen las últimas novedades (de las que informamos con mayor asiduidad en nuestro grupo de Facebook):
Como es norma comenzamos la asamblea con la revisión del estado de nuestras cuentas, haciendo además un balance de la campaña Pirineos no es para la alta tensión, que cerramos el pasado 6 de enero. Si bien no alcanzamos la cifra que precisábamos para cubrir todos nuestros gastos judiciales (los dos contenciosos presentados contra los proyectos de subestación eléctrica en Figuerola d'Orcau y de repotenciación de la LAT Foradada del Toscar-Escalona) el resultado ha sido muy bueno y ha merecido la pena la prórroga. En total, a través de 16 donaciones, se ha alcanzado la cifra de 1.213 €, que supone una buena ayuda para este fin.
Nuestra plataforma quiere expresar desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a estas personas / entidades que tan generosamente han contribuido con nuestra lucha, con una mención especial a Ecologistas en Acción por haber puesto a disposición sus medios colaborando muy activamente en la campaña.
A continuación se informó del estado de los trámites para la creación de la asociación Ribagorza-Pallars siglo XIX, con la que pretendemos dotarnos de una entidad jurídica (de la que carece nuestra plataforma), lo que nos facilitará trámites administrativos y acciones judiciales. Cuando esté definitivamente en funcionamiento informaremos con todo detalle.
Un punto central fue la información de las acciones programadas en el Pallars Jussà. Durante la asamblea se informó de la charla informativa que, como recordaréis, anunciamos que íbamos a convocar durante la concentración que se llevó a cabo en Isona el pasado 13 de diciembre con motivo de la reunión de Forestalia con propietarios de terrenos en esta localidad del Pallars. El objetivo es ofrecer una información fehaciente (a todos los niveles) a estos mismos propietarios y a la población en general ante las presiones y ofertas tramposas de la citada empresa. En estos momentos ya se ha ultimado todo y os anunciamos (en unos días volveremos a recordároslo) que dicha charla informativa, que convocamos conjuntamente con Salvem Lo Pallars, tendrá lugar el próximo miércoles 8 de febrero en el Salón de Actos del Cafè Modern, de Isona, a las 19 horas. Contaremos para ello con nuestro abogado Simeó Miquel, el técnico Jaume Pedrós y Josep Durany, pagès de la Comunitat de Regants (a quienes agradecemos su colaboración).  

 
Por otra parte, nuestros compañeros y compañeras catalanas nos informaron de que, como consecuencia de la citada acción llevada a cabo en Isona el pasado 13 de diciembre, la alcaldesa de este municipio se ha comprometido a hacer una consulta pública sobre la cesión de comunales. Además, Castell de Mur ha declarado una moratoria de un año. Igualmente, nos informaron de que el martes siguiente a la asamblea se llevaría a cabo una reunión de la coordinadora NO A LA MAT, de la que, como sabéis, formamos parte.
Por el lado aragonés, no se había producido aún hasta la fecha de la asamblea ninguna novedad reseñable, aunque los compañeros y compañeras aragonesas nos informaron de los progresos en la coordinación entre las numerosas plataformas de Aragón que luchan contra la avalancha de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos y las nuevas autopistas eléctricas que conllevarán. Este proceso culminó en la reunión que se celebró posteriormente a nuestra asamblea, el martes 18 de enero, en la que se acordó constituirnos como coordinadora de plataformas bajo la denominación Plataforma 13 de marzo Aragón por la racionalidad energética, que presentamos públicamente la pasada semana, mediante la siguiente nota de prensa (haced clic en la imagen para ampliarla), de la que se ha hecho eco, entre otros medios, AraInfo: https://arainfo.org/nace-la-plataforma-13-de-marzo-en-homenaje-a-la-gran-manifestacion-de-2022-renovables-si-pero-no-asi/ 
 


Por otra parte, entre las novedades más recientes, queremos hacernos eco en especial y mostrar nuestro agradecimiento:

Para finalizar, nos hacemos eco también de la nueva campaña de MACROrenovablesNO, que, precisamente, a raíz de la aprobación del citado Real Decreto, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo solicitándole además, que presente recurso de inconstitucionalidad contra este. Podéis sumaros, tanto a título personal como como entidades a esta queja haciendo uso del material que han elaborado, que encontraréis en: https://macrorenovablesno.wordpress.com/2023/01/26/art-22-y-23-al-defensor-del-pueblo/. Por nuestra parte, tanto nuestra plataforma como muchas de las personas y asociaciones que forman parte de ella ya nos hemos sumado a la iniciativa.

jueves, 12 de enero de 2023

Asamblea no presencial de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica: mañana, viernes 13 de enero, 18 h.

Como recordaréis, en nuestra asamblea del pasado mes de diciembre acordamos que la correspondiente a este mes de enero y las siguientes mientras dure el tiempo invernal se llevarían a cabo de manera no presencial a traves de la aplicación Zoom. En concreto, mañana viernes 13 de enero a las 18 horas tendrá lugar la correspondiente a este mes y primera de este 2023 cargado de amenazas e incertidumbres. Ya hemos informado a través de nuestro Grupo de Google de las claves de acceso para la videoconferencia, por lo que si deseas participar, solicita unirte al grupo o pídenos las claves a través de nuestro correo electrónico noalamatmonzonisona@gmail.com.
En cuanto al orden del día, retomaremos los asuntos que teníamos entre manos en nuestra anterior asamblea y haremos un balance de los resultados de la campaña "Pirineos no es para la Alta Tensión", que definitivamente hemos cerrado esta semana tras el periodo festivo navideño.
Para mayor eficacia, rogamos puntualidad en la conexión.
 
Com recordareu, a la nostra assemblea del passat mes de desembre vam acordar que la corresponent a aquest mes de gener i les següents mentre duri el temps hivernal es duran a terme de manera no presencial a través de l'aplicació Zoom. En concret, demà divendres 13 de gener a les 18 hores tindrà lloc la corresponent a aquest mes i primera d'aquest 2023 carregat d'amenaces i incerteses.
Ja hem informat a través del nostre Grup de Google de les claus d'accés per a la videoconferència, per la qual cosa si desitges participar, sol·licita unir-te al grup o demana'ns les claus a través del nostre correu electrònic noalamatmonzonisona@gmail.com.
Pel que fa a l'ordre del dia, reprendrem els assumptes que teníem entre mans a la nostra anterior assemblea i farem un balanç dels resultats de la campanya "Pirineus no és per a l'Alta Tensió", que definitivament hem tancat aquesta setmana després del període festiu nadalenc.
Per a més eficàcia, preguem puntualitat en la connexió.

martes, 27 de diciembre de 2022

Prorrogamos la campaña 'Pirineos no es para la Alta Tensión' hasta el 6 de enero

 
Pese a lo que decíamos en nuestro anterior post, una vez vistos los resultados de nuestra campaña de micromecenazgo para la defensa jurídica contra la repotenciación de la LAT Escalona-Foradada del Toscar, hemos decidido ampliarla hasta el próximo 6 de enero.
En total, hemos recaudado hasta el momento 923,90 €, siendo nuestra meta 2.228,90. 
Mil gracias a quienes nos habéis apoyado hasta el momento. Quienes queráis hacer una donación, podéis seguir la instrucciones que figuran en la imagen que encabeza estas líneas (haced clic para ampliarla) o en la siguiente página, a la que dirige el banner que encabeza nuestra web: https://autopistaelectricano.blogspot.com/p/campana-de-donaciones-pirineos-no-es.html
 
 
Aprovechamos el post para informaros también del magnífico trabajo realizado por nuestros compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción-Cinca, un mapa que permite visualizar el brutal expolio energético que estamos padeciendo en Aragón en nombre de una falsa transición energética, que es de todo menos ecológica: https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=7388276e3bd36782b5e325638e77fd59&3D=false#11/42.4298/-1.0739

Igualmente nos hacemos eco de la desvergonzada aprobación, el día antes de Nochebuena, de la DIA favorable de los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos que Forestalia tiene intención de implantar en el Maestrazgo y la Sierra de Gúdar.
Podéis apoyar a nuestros compañeros y compañeras de Teruel en varias iniciativas que han publicado en su web: https://paisajesteruel.org/carta-al-cip-sobre-su-inversion-en-el-cluster-maestrazgo/   
 
"Son gigantes...". Acuarela de Pilar Iturralde, 2022.

Tot i el que dèiem al nostre anterior post, un cop vistos els resultats de la nostra campanya de micromecenatge per a la defensa jurídica contra la repotenciació de la LAT Escalona-Foradada del Toscar, hem decidit ampliar-la fins al proper 6 de gener.
En total, hem recaptat fins ara 923,90 €, essent la nostra meta 2.228,90.
Mil gràcies als que ens heu donat suport fins ara. Els qui vulgueu fer una donació, podeu seguir les instruccions que figuren a la imatge que encapçala aquestes línies (feu clic per ampliar-la) o a la següent pàgina, a la qual dirigeix ​​el banner que encapçala la nostra web: https://autopistaelectricano.blogspot.com/p/campana-de-donaciones-pirineos-no-es.html
Aprofitem el post per informar-vos també del magnífic treball realitzat pels nostres companys i companyes d'Ecologistes en Acció-Cinca, un mapa que permet visualitzar la brutal espoliació energètica que estem patint a Aragó en nom d'una falsa transició energètica, que és de tot menys ecològica: https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=7388276e3bd36782b5e325638e77fd59&3D=false#11/42.4298/-1.0739
Igualment ens fem ressò de la desvergonyida aprovació, el dia abans de la nit de Nadal, de la DIA favorable dels megaprojectes eòlics i fotovoltaics que Forestalia té intenció d'implantar al Maestrat i la Serra de Gúdar.
Podeu donar suport als nostres companys i companyes de Terol en diverses iniciatives que han publicat a la seva web: https://paisajesteruel.org/carta-al-cip-sobre-su-inversion-en-el-cluster-maestrazgo/

sábado, 24 de diciembre de 2022

Una paparra i una panerola en el Pallars

Para despedir el año os dejamos a continuación con una fábula moral de nuestro compañero J. Feria.
Aprovechamos para informaros de que hemos cerrado ya, como estaba previsto, la campaña de micromecenazgo "Pirineos no es para la Alta Tensión". A la vuelta de estos días festivos, os informaremos de los resultados obtenidos. 
 
Per acomiadar l'any us deixem tot seguit amb una faula moral del nostre company J. Feria.
Aprofitem per informar-vos que hem tancat ja, com estava previst, la campanya de micromecenatge "Pirineus no és per a l'Alta Tensió". En tornar aquests dies festius, us informarem dels resultats obtinguts.
 

UNA PAPARRA I UNA PANEROLA EN EL PALLARS

En aquests dies faci calor, fred o boira, una paparra es passeja pels petits pobles d'un menut país, en cerca d'algun paisà desprevingut a qui xuclar-li la sang. Sempre acompanyat per una panerola comissionista que la guia en el camí. Els dos truans van fent l'estafa de "l'estampeta", amb l'excusa de la guerra o de l'obligada "Transacció Energètica", ofereixen "Contractes" a 30 anys, per instal·lar un immens negre mant que vol atrapar el sol a les terres de conreu, per després revendre al millor postor. En aquesta excursió a s'hi ha unit una comitiva de paneroles amb "banda i bastó", professionals de la nefasta política en cerca de portes giratòries, que li fan camí, per aprofitar l'ocasió y treure un bon mos. Diuen que millor és "negociar" o si no les embargaran, que hem de ser solidaris per la gran metròpolis, etc. Conten històries de por i de terror, assetjant a la gent. Prepotents, superbs, vanitosos, cretins... deambulen, estafant amb qualsevol. Amb traïdoria i premeditació. Diuen a les bones gents, que no hi ha res a fer, que ho mana la UE, que abandonin els camps que ningú vol treballar. D'una banda, ens diuen que hem d'estalviar, de l'altra que l'economia exigeix sacrificis... mentre es pavonejen als seus luxosos cotxes, avions i vaixells, sempre ben escortats.
En aquest perdut racó d'aquest petit país, on molt abans hi havia un mar, majestuosos animals, pastures i arbres, després de néixer muntanyes i rius, van sorgir pobles, castells, camps de cultiu, que en nom del progrés van ser sacrificats, buidats i embellits. Un "PROGRÉS" per la gran ciutat que va esprémer i devorar totes les esperances i il·lusions de diverses generacions, que escapaven a buscar un món millor.
La desgràcia, la mala gestió, la desídia i la cobdícia d'uns pocs la van condemnar a una lenta agonia. En aquesta mil·lenària Conca Dallà, on ara hi ha camps d'ametlles, ordi, colza, gira-sols i herba per pasturar, es pastellarà el cavall del Nou Atila no deixant creixé la vida. Al Port de Comiols una gran pedra ens recordarà que aquest és el Cementeri dels Rics del Pallars, ja que aquí no quedarà ningú.

A la nostra Reina del Pallars i Comtessa de la Conca Dallà.

J. Feria

viernes, 16 de diciembre de 2022

Concentración en Isona ante la reunión de Forestalia con propietarios de terrenos el pasado martes 13 de diciembre

Enterados de que este pasado martes 13 de diciembre se iba a producir una reunión entre representantes de Forestalia y propietarios de terrenos, con la participación directa de la alcaldesa, Rosa Amorós, y puesto que, además, invitaban a participar exclusivamente a dichos propietarios de terrenos, 10 miembros de nuestra plataforma se concentraron a las 18 horas frente al Café Modern de Isona.
A la citada reunión asistieron 16 personas, 6 representantes de Forestalia y la alcaldesa, como organizadora del acto junto con esta empresa. Pero en la sala tuvimos la cobertura de dos compañeras de la zona, así que, si contamos bien, asistieron unos 10 propietarios, la mayoría de los cuales se declararon contrarios a los planes y propuestas que se les ofrecieron, a pesar de que se los pintasen de colores (les ofrecían 1.800 € por Ha. al año; que el suelo seguiría siendo de uso agricola; que el IBI se reduciría al 50 % y que este contrato sería por 30 años, para lo que solo deberían dar su conformidad, sin firmar documento alguno).
Constatamos que a pesar de la urgencia, la acción fue todo un éxito. Además, como respuesta, se realizará por nuestra parte, junto con Salvem Lo Pallars, un acto informativo del que solo falta concretar el día tras el próximo periodo festivo.
Como unicas notas negativas, queremos recalcar la actitud colaboracionista con Forestalia de la alcaldesa, que salió de puntillas y a toda prisa de la reunión; pero, sobre todo, que solo unos minutos después de iniciarse la concentración se presentaron dos dotaciones de los mossos, exigiendo DNI y anotando el de tres de nuestros compañeros. Es más, ante la intervención de un activista en el sentido de que no hacíamos nada ilegal y que solo informábamos del acto alternativo que se va a organizar, tuvimos que oírnos insinuaciones acerca de que eso de la libertad de información y expresión estaba poniéndose en cuestión, y que cambiarían en breve las cosas. ¿De qué tienen miedo? ¿O es que acaso nuestra plataforma, en ya 30 años de lucha, ha realizado alguna vez algún tipo de acción ilegal o violenta?

Assabentats que aquest dimarts 13 de desembre passat es produiria una reunió entre representants de Forestalia i propietaris de terrenys, amb la participació directa de l'alcaldessa, Rosa Amorós, i ja que, a més, convidaven a participar exclusivament a aquests propietaris de terrenys, 10 membres de la nostra plataforma es van concentrar a les 18 hores davant del Cafè Modern d'Isona.
A la reunió esmentada van assistir 16 persones, 6 representants de Forestàlia i l'alcaldessa, com a organitzadora de l'acte juntament amb aquesta empresa. Però a la sala vam tenir la cobertura de dues companyes de la zona, així que, si comptem bé, van assistir-hi uns 10 propietaris, la majoria dels quals es van declarar contraris als plans i propostes que se'ls van oferir, tot i que els pintessin de colors (els oferien 1.800 € per Ha. a l'any; que el sòl seguiria sent d'ús agrícola; que l'IBI es reduiria al 50 % i que aquest contracte seria per 30 anys, per a la qual cosa només haurien de donar la seva conformitat, sense signar cap document).
Constatem que, malgrat la urgència, l'acció va ser tot un èxit. A més, com a resposta, es realitzarà per part nostra, juntament amb Salvem Lo Pallars, un acte informatiu del qual només falta concretar el dia, després del proper període festiu.
Com a úniques notes negatives, volem recalcar l'actitud col·laboracionista amb Forestalia de l'alcaldessa, que va sortir de puntetes i de pressa de la reunió; però, sobretot, que només uns minuts després d'iniciar-se la concentració es van presentar dues dotacions dels mossos, exigint el DNI i anotant el de tres dels nostres companys. És més, davant la intervenció d'un activista en el sentit que no fèiem res il·legal i que només informàvem de l'acte alternatiu que s'organitzarà, ens vam haver d'escoltar insinuacions sobre el fet que això de la llibertat d'informació i expressió s'estava posant en qüestió, i que canviarien ben aviat les coses. De què tenen por? O és que potser la nostra plataforma, en 30 anys de lluita, ha realitzat alguna vegada algun tipus d'acció il·legal o violenta?

Acuerdos de nuestra asamblea del mes de diciembre

El pasado 2 de diciembre celebramos en Puente de Montaña nuestra última asamblea de este año 2022 marcado por las amenazas del nuevo proyecto de autopista eléctrica Valsalada-Laluenga-Isona y el macroproyecto fotovoltaico en el Pallars. Por ello y a puertas ya de la Navidad, encabezamos estas líneas con nuestra postal de felicitación para estos días, en que volvemos a recoger los versos de nuestro compañero poeta Emilio Pedro Gómez, que quizá más aún que nunca siguen iluminando nuestra lucha no solo en defensa del territorio, sino por la racionalidad y justicia energéticas.
En cuanto a lo tratado y acordado en la citada asamblea, como ya es habitual, comenzamos con una revisión del estado de nuestras cuentas, en el que se observó que no ha habido apenas cambios en relación con nuestra campaña de micromecenazgo Pirineos a NO es para la Alta Tensión, con la que hemos obtenido hasta el momento algo más de 800 euros, lo que supone más o menos la mitad de lo que necesitamos para afrontar los gastos judiciales de los contenciosos que tenemos presentados (contra la subestación eléctrica proyectada en Figuerola d'Orcau y contra el recrecimiento de la LAT Foradada del Toscar-Escalona). Vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a las personas y entidades que nos han apoyado, recordándoos que la campaña permanecerá abierta hasta el 22 de diciembre, esto es, el jueves que viene.
 
 
En esta ocasión sí pudimos repartir la lotería que jugamos este año, aunque, ciertamente, no eran ya muchos los décimos que quedaban disponibles dado que se habían llegado a vender prácticamente todos los adquiridos en los días previos.
Tras estos primeros puntos, nuestros compañeros y compañeras del Pallars, que siguen reuniéndose periódicamente entre asambleas ante la inminente amenaza de la macrocentral fotovoltaica proyectada en su territorio, informaron de los acuerdos que habían alcanzado previamente en su asamblea:
  • Adherirnos a la Plataforma No a la MAT Catalunya, que reúne a las plataformas catalanas que, como la nuestra, vienen luchando en defensa del territorio contra los numerosos proyectos de autopistas eléctricas o MAT (400 kV) que amenazan anumerosas comarcas catalanas. La asamblea ratificó el acuerdo (ya veníamos participando en reuniones previas con dichas plataformas), suscribiendo el Manifest Unitari en contra dels macro projectes eòlics i solars i les línies MAT i LAT, que podéis encontrar en: https://blog.noalamatcatalunya.org.
  • A raíz de nuestras quejas por las crecientes exigencias burocráticas que dificultan la organización de acciones, remitir una carta al Ajuntament de Tremp ofreciendo nuestra colaboración e instándoles a trabajar conjuntamente en la defensa de nuestro territorio y un nuevo modelo energético.
  • Pensando ya en las elecciones municipales de la próxima primavera, ir preparando un modelo de carta a las instituciones locales con la que transmitirles nuestras peticiones como plataforma.
En cuanto al lado aragonés, los compañeros y compañeras de Tolva nos informaron de que están planteando una reunión con gente de Benabarre y los alcaldes de los ayuntamientos afectados por el proyecto de Autopista Eléctrica Valsalada-Laluenga-Isona. Por otra parte, se ha constatado, a través del reparto de dípticos informativos, que la información sobre la propuesta de soterramiento de Forestalia (véase: https://autopistaelectricano.blogspot.com/2022/09/pretende-forestalia-soterrar-la.html) no había llegado a la gente; aunque el hecho de que no se haya vuelto a saber nada al respecto nos confirma en nuestras sospechas de que se tratase de una trampa para desmovilizarnos.
A continuación, se informó de las reuniones y colaboración que llevamos a cabo periódicamente con otras plataformas hermanas a través de nuestra Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos, ALIENTE y las plataformas aragonesas que nos manifestamos en Zaragoza el pasado 13 de marzo
Para finalizar, se acordó que, cuando menos durante el periodo invernal, las próximas asambleas serán no presenciales y se llevarán a cabo a través de videoconferencia. En concreto, la próxima, se realizará el viernes 13 de enero a las 18 horas (en nuestro Grupo de Google informaremos con tiempo del enlace y contraseña para participar, seguramente a través de la aplicación ZOOM).
 
El passat 2 de desembre vam celebrar a Pont de Montanyana la nostra darrera assemblea d'aquest any 2022 marcat per les amenaces del nou projecte d'autopista elèctrica Valsalada-Laluenga-Isona i el macroprojecte fotovoltaic al Pallars. Per això i a portes ja del Nadal, encapçalem aquestes línies amb la nostra postal de felicitació per a aquests dies, en què tornem a recollir els versos del nostre company poeta Emilio Pedro Gómez, que potser més encara que mai segueixen il·luminant la nostra lluita no només en defensa del territori, sinó per la racionalitat i justícia energètiques.
Pel que fa al tractat i acordat en la citada assemblea, com ja és habitual, vam començar amb una revisió de l'estat dels nostres comptes, en què es va observar que gairebé no hi ha hagut canvis en relació amb la nostra campanya de micromecenatge Pirineus NO és per a la Alta Tensió, amb la qual hem obtingut fins ara una mica més de 800 euros, la qual cosa suposa més o menys la meitat del que necessitem per afrontar les despeses judicials dels contenciosos que tenim presentats (contra la subestació elèctrica projectada a Figuerola d' Orcau i contra el recreixement de la LAT Foradada del Toscar-Escalona). Des d'aquí el nostre més sincer agraïment a les persones i entitats que ens han donat suport, recordant-vos que la campanya romandrà oberta fins al 22 de desembre, és a dir, dijous que ve.
 

 
En aquesta ocasió sí que vam poder repartir la loteria que juguem aquest any, encara que, certament, ja no eren molts els dècims que quedaven disponibles atès que s'havien arribat a vendre pràcticament tots els adquirits els dies previs.
Després d'aquests primers punts, els nostres companys i companyes del Pallars, que continuen reunint-se periòdicament entre assemblees davant la imminent amenaça de la macrocentral fotovoltaica projectada al seu territori, van informar dels acords que havien assolit prèviament a la seva assemblea:
  • Adherir-nos a la Plataforma No a la MAT Catalunya, que reuneix les plataformes catalanes que, com la nostra, estan lluitant en defensa del territori contra els nombrosos projectes d'autopistes elèctriques o MAT (400 kV) que amenacen nombroses comarques catalanes. L'assemblea va ratificar l'acord (ja veníem participant en reunions prèvies amb aquestes plataformes), subscrivint el Manifest Unitari contra els macroprojectes eòlics i solars i les línies MAT i LAT, que podeu trobar a: https://blog.noalamatcatalunya.org.
  • Arran de les nostres queixes per les exigències burocràtiques creixents que dificulten l'organització d'accions, remetre una carta a l'Ajuntament de Tremp oferint la nostra col·laboració i instant-los a treballar conjuntament en la defensa del nostre territori i un nou model energètic.
  • Pensant ja en les eleccions municipals de la primavera que ve, anar preparant un model de carta a les institucions locals amb què transmetre'ls les nostres peticions com a plataforma.
Pel que fa al costat aragonès, els companys i les companyes de Tolva ens van informar que estan plantejant una reunió amb gent de Benabarre i els alcaldes dels ajuntaments afectats pel projecte d'Autopista Elèctrica Valsalada-Laluenga-Isona. D'altra banda, s'ha constatat, a través del repartiment de díptics informatius, que la informació sobre la proposta de soterrament de Forestalia (vegeu: https://autopistaelectricano.blogspot.com/2022/09/pretende-forestalia-soterrar-la.html) no havia arribat a la gent; encara que el fet que no s'hagi tornat a saber res ens confirma en les nostres sospites que es tractés d'un parany per desmobilitzar-nos.
A continuació, es va informar de les reunions i col·laboració que vam fer periòdicament amb altres plataformes germanes a través de la nostra Xarxa de Suport Mutu en resposta als Megaprojectes Energètics, ALIENTE i les plataformes aragoneses que ens vam manifestar a Saragossa el passat 13 de març.
Per finalitzar, es va acordar que, si més no durant el període hivernal, les properes assemblees seran no presencials i es duran a terme a través de videoconferència. En concret, la propera, es realitzarà el divendres 13 de gener a les 18 hores (al nostre Grup de Google informarem amb temps de l'enllaç i la contrasenya per participar, segurament a través de l'aplicació ZOOM).